Op vruchtbare bodem groeit álles beter

Een coach over werken met het Vat

'Werken met het Vat van Zelfwaardering is voor mij een openbaring. Het kan in korte(re) tijd zoveel inzichtelijk maken voor zowel mijn cliënt zelf als voor mij als coach en ik snap nu sneller waarom dingen juist wel of niet lukken. Veel vragen zijn overbodig geworden, wat mijn coachingsgesprekken prettiger en waardevoller heeft gemaakt'.

Laura van Oss, vitaalcoach

Klanten over gecoacht worden met het Vat

‘Ik ben jullie dankbaar dat ik mezelf in zo'n korte tijd weer op de rit heb kunnen krijgen’.

‘Wat ik zelf niet meer voor elkaar kreeg, heb ik door deze aanpak heel snel kunnen omdraaien’

De magie van het Vat

Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit is een systematische coachaanpak die praktische handvatten biedt en uitstekend toegepast kan worden tijdens het leven van alle dag. Omdat veel leefstijlvraagstukken gaan over het blijvend anders inrichten van het dagelijks leven, het maken van andere keuzes en kwaliteit van leven is het Vat van Zelfwaardering hiervoor een zeer passende aanpak.


Kern van de coachmethode

De kern van de aanpak Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit is het vergroten van de eigenwaarde. Jij als coach én je klant werken in eerste instantie op een indirecte manier aan het bereiken van de doelen van je klant. Dit resulteert vaak op ‘magische wijze’ in een mindshift bij je klant en vandaaruit in verbeteringen op meerdere gebieden in zijn/ haar leven.

Vitaal worden, vitaal zijn en vitaal blijven is een stuk makkelijker met meer zelfwaardering. Coaches en coachees zijn beide vaak verrast over de enorme stappen die de coachee zet, over het tempo waarin resultaten bereikt worden en over het gemak waarmee dit gebeurt. Daarom spreken we over ‘de magie van het Vat’.

Sanja Zomer
Opleider in vitaal leven
Coach met specialisatie Rust & Vrijheid

“Je bent net een wandelend reclamebord,” zei laatst iemand tegen mij. “Je gelooft er zo in.” Daardoor realiseerde ik me dat ik de fase van ‘erin geloven’ allang gepasseerd ben. Dat komt omdat ik steeds opnieuw de positieve invloed van het Vat ervaar in mijn eigen leven en in het leven van mijn klanten. Ik gun iedereen het rijke leven dat ik nu al jaren door het Vat ervaar. Daar waar andere coachingstechnieken mij vooruit hielpen tot een bepaald level, biedt het Vat mij een ‘way of living’ inclusief handige toolbox.

Esther van den Hurk
Coach/Trainer met specialisatie leefstijl en vitaliteit en opleider Vat van
Zelfwaardering & Vitaliteit

Sanja en ik hebben zó vaak tegen elkaar gezegd: wat zou het fijn zijn als er méér coaches gebruik zouden kunnen maken van deze methode die ons én onze klanten al zoveel gebracht heeft. Wat begon als een steeds terugkerende wens om meer mensen de positieve impact van het Vat te laten ervaren, wordt met deze opleiding werkelijkheid! Wat is het fijn om te ervaren dat collega coaches de toegevoegde waarde van de methode ook zien en ervaren. Zonder het Vat hadden wij deze stap nooit gezet. Ik gun het van harte véle anderen dat ze met behulp van het Vat ook in staat zijn om hun leven te sturen in een richting die bijdraagt aan meer levensgeluk en zingeving.

dr Gertjan van Zessen
Ontwikkelaar van het Vat van Zelfwaardering, psycholoog en seksuoloog

Coaches en hulpverleners houden van puzzelen: we willen oorzaken en patronen begrijpen om ze te kunnen veranderen, en daarin zijn we precies zoals onze cliënten. Vat van zelfwaardering is een poging te ontsnappen aan het verklaren en aan de taal, door een beeldtaal te gebruiken om onszelf te begrijpen. Daarnaast gebruiken we onwaarschijnlijk kleine huiswerkopdrachtjes, die onwaarschijnlijk grote effecten in zelfzorg opleveren. In mijn eigen vakgebied kan ik nog steeds verrast en ontroerd zijn hoe een kort traject, ook bij mensen met forse problematiek, de kwaliteit van leven zoveel verbeteren. Vat van zelfwaardering lijkt simpel maar is complex, en is daarom geen zelfhulpmethode.