Beginnen bij het begin: het ontginnen van de grond én de voedingswaarde van de bodem verhogen

Coachopleiding

“De opleiding heeft een duidelijke structuur en is gericht op de praktijk. Je krijgt veel praktische handvatten en leert stap voor stap werken met alle  tools die bij het Vat van Zelfwaardering horen, zodat je deze zowel op jezelf als op cliënten kunt toepassen”.

Vitaal worden, vitaal zijn en vitaal blijven is nooit af. In deze opleiding leer je een aanpak die een heel leven mee gaat. Je zou kunnen zeggen dat je een life-time-tool in je rugzak stopt.

Vat van Zelfwaardering is ondanks de indruk van eenvoud geen zelfhulpmethode. Het is een techniek die gebruikt kan worden door                leefstijlprofessionals en -coaches, die er specifiek in geschoold moeten zijn.

Vat van Zelfwaardering is een methode waarin het versterken van eigenwaarde en zelfzorg centraal staat. De coachopleiding Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit is een vertaling naar de praktijk van de professional op het gebied van Vitaliteit en Leefstijl en is gebaseerd op de door Gertjan van Zessen ontwikkelde methode voor therapeuten.

Na het doorlopen van het opleidingsprogramma ben je bevoegd de methode toe te passen in je eigen praktijk.

Een begeleiding met dit model is licht, constructief, toekomstgericht en concreet.

De aanpak vanuit zelfwaardering legt een stevig fundament voor het blijvend uitvoeren van leefstijl verbeteringen. Dit is een direct gevolg van grote veranderingen die klanten aan het begin van het begeleidingstraject ervaren en die in gang worden gezet voorafgaand aan de leefstijlverandering. Denk hierbij aan:

  • Tevredener zijn met zichzelf en met anderen
  • Productiever zijn
  • Makkelijker in beweging en tot actie komen
  • Minder uitstelgedrag vertonen
  • Minder last hebben van negatieve behoeftes en patronen
  • Minder vastzitten in gedragspatronen
  • Meer controle over zichzelf ervaren
  • Meer rust ervaren
  • Meer contact maken met anderen

Dit zijn grote veranderingen die met een ogenschijnlijk eenvoudig denkmodel en via ogenschijnlijk simpele huiswerkopdrachten bereikt kunnen worden. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat deze veranderingen een goede randvoorwaarde bieden voor keuzes maken vanuit intrinsieke motivatie en blijvende gedragsverandering.