Win, win, win

Vat in bedrijf

“Significant betere score op werkvermogen en meer verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en inzetbaarheid naar aanleiding van coachings met het Vat.”

Zet een vliegwiel in gang door in je bedrijf gebruik te maken van de olievlekwerking en groepsdynamiek die ontstaan wanneer het Vat van Zelfwaardering door meerdere werknemers wordt geleefd.

Voordelen bedrijfsprogramma’s vitaliteit 
voor bedrijf

  • Medewerkers gaan stap voor stap beter voor zichzelf zorgen (omdat ze dat zelf willen)
  • De taal van het Vat kan dienen als cultuurdrager/ verbinder
  • Olievlekwerking, 100% participatie zonder weerstand
  • Verbinden van bottom up en top down
  • Medewerkers gaan stap voor stap beter voor zichzelf zorgen (omdat ze dat zelf willen)

Voordelen bedrijf

Voordelen bedrijfsprogramma’s vitaliteit
voor medewerkers

  • Sluit aan bij elke individuele veranderwens van je medewerkers
  • Niet belerend
  • Hulpvraag hoeft niet duidelijk te zijn
  • Richt zich op ‘doen wat werkt voor JOU’
  • Alleen JIJ bepaalt wat je zou willen veranderen (en niemand anders)

Door coaching of training met het Vat van Zelfwaardering onderdeel te maken van de bedrijfsaanpak, zet je als organisatie een continu proces van verbetering van de duurzame inzetbaarheid in gang vanuit de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Wanneer het Vat van Zelfwaardering op teamniveau of zelfs op organisatieniveau toegepast wordt, ondersteunt dit een cultuur waarin medewerkers elkaar motiveren om aandacht te hebben voor hun vitaliteit. Meer zelfwaardering op individueel niveau leidt, naast de individuele resultaten, tot een mindset waarin medewerkers elkaar én het bedrijf vooruit helpen. Bovendien biedt de methode praktische tools om dit in de praktijk te brengen.

Voorbeelden van effectieve toepassingsmogelijkheden in het kader van duurzame inzetbaarheid: