Samen
sterker!

Vat Lab

“Blijf jezelf ontwikkelen.”

Heb je de Coachopleiding Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit gevolgd en wil je jezelf doorontwikkelen?

Het Vat Lab is bedoeld voor coaches die de Coachopleiding Vat van Zelfwaardering en Vitaliteit met goed gevolg afgerond hebben. De nascholingsdagen, supervisie via Skype en het bijwonen van presentaties van nieuw te certificeren coaches zorgen ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen. Je wordt een ervaringsdeskundige in het toepassen van de methodiek. Natuurlijk helpen we je ook met brainstormen over de toepassingsmogelijkheden voor jouw bedrijf.

Van en met elkaar leren

Met het Vat Lab benut je de volle rijkdom van deze methode. Je vindt verdieping in de theorie en werkt themagericht. Je kunt daardoor je klanten optimaal begeleiden op basis van de casuïstiek. Daarnaast tillen we jouw praktijk naar een hoger level door het meten van de impact, het verbreden van de toepassingsmogelijkheden (o.a. Cool) en door marketing uitingen. Zo zet je jezelf als gecertificeerd Vat-coach goed op de kaart en kun je jezelf beter onderscheiden in de markt. 

Agenda 2020

dinsdag 22 september 2020 (14.30 – 16.30 uur):

Skype supervisie

op aanvraag:

Individuele begeleiding 

 • 1 keer per jaar
 • 10.00 – 16.00 uur
 • Locatie Helmond
 • Inclusief lunch

Tijdens de nascholingsdag is er ruimte voor het bespreken en verdiepen van je professionele-, ondernemers- en persoonlijke ontwikkeling. Iedere deelnemer wordt verzocht een casus of ontwikkelvraag in te brengen. Denk hierbij aan de werkwijze aan het begin van elke opleidingsdag. Daarnaast staat(n) er één of enkele apart thema(‘s) op het programma. Denk hierbij aan resultaatmeting, toepassingsmogelijkheden, verdieping van theorie.

Natuurlijk praten we je tijdens de nascholingsdag ook bij over ontwikkelingen op het gebied van het werken met het Vat en is er gelegenheid om met elkaar bij te praten. Wij zijn voornemens voor de nascholingsdagen accreditatie punten aan te vragen.

 • 2 keer per jaar
 • 2 uur per keer
 • Via Skype, dus geen reistijd

Je kunt een casus of ontwikkelvraag inbrengen. Ontwikkelvragen mogen gaan over je rol als coach, over toepassingsmogelijkheden van de methode, over je eigen ontwikkeling, etc. De werkwijze is vergelijkbaar met de aanpak aan het begin van iedere opleidingsdag. Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer voldoende aan bod kan komen, blokken we 2 uur per keer.

 • Frequentie is afhankelijk van het aantal groepen die de coachopleiding afronden
 • Aansluitend aan de presentaties en certificering is er ruimte voor supervisie (2 uur)
 • Inclusief lunch
 • Van 12 tot 18 uur

Elke nieuwe opleidingsronde wordt afgesloten met certificering van de nieuwe deelnemers. Oud-deelnemers worden uitgenodigd om de presentaties bij te wonen. Op deze wijze wordt de methode voor de reeds gecertificeerde coaches opgefrist en leren de nieuwe en de oude lichting elkaar kennen.

Aansluitend supervisie waarbij deelnemers casuïstiek of ontwikkelvragen kunnen inbrengen en er ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen. 

 • Maximaal 10 uur per jaar

Wachten op een gepland supervisie moment is niet altijd wenselijk. Om de methode goed ‘in de vingers te krijgen’ mag je Esther of Sanja maximaal 10 uur per jaar bellen (in verband met drukke agenda’s raden wij aan een belafspraak te maken) over lopende casuïstiek of je eigen ontwikkeling.

Een jaarabonnement van € 245,00 excl. BTW per jaar is het voordeligst.

Waarde losse onderdelen:

 • Nascholingsdag € 186,00
 • Supervisie via Skype (2 x 2 uur) € 50,00
 • Lunch en bijwonen presentaties certificerende deelnemers, € 65,00 per keer
  aansluitend supervisie
 • Telefonische individuele supervisie/begeleiding € 100,00 per uur

In een scenario waarin je naar de nascholingsdag gaat, 2 keer de Skype supervisie bijwoont, 2 keer naar een certificeringsbijeenkomst met aansluitend supervisie gaat en 2 keer een half uur belt voor individuele supervisie zou je dit € 466,00 kosten als we alle losse onderdelen apart in rekening zouden brengen. Een abonnement geeft je veel voordeel! 

Een abonnement loopt 1 jaar vanaf de inschrijfdatum en wordt steeds automatisch verlengd voor de periode van 1 jaar.
Opzeggen van het abonnement gebeurt schriftelijk, uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het aflopen van het lopende abonnement.

Aanmelden voor het Vat Lab