Heitjes doen
tot het geluk toeslaat

Coachopleiding Vat van zelfwaardering

“De opleiding heeft een duidelijke structuur en is gericht op de praktijk. Je krijgt
veel praktische handvatten en leert stap voor stap werken met alle tools die bij het
Vat van Zelfwaardering horen.”

In deze opleiding leer je een aanpak die een heel leven mee gaat. Het is een life-time-tool die je
in je rugzak stopt. Daarnaast kun je met deze methodiek een brede klantgroep aanspreken
en kun je eenvoudiger, sneller en doeltreffender coachen.

Vat van Zelfwaardering en Vitaliteit is een methode voor leefstijlprofessionals, waarin het versterken van de eigenwaarde en zelfzorg centraal staat. De coachopleiding sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk en is gebaseerd op de door Gertjan van Zessen ontwikkelde methode voor therapeuten. Na het doorlopen van het opleidingsprogramma ben je bevoegd de methode toe te passen in je eigen praktijk.

Stap 1 Individuele gesprekken

3 Individuele coachingsgesprekken met Esther van den Hurk of Sanja Zomer
De coachmethode Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit is een ervaringsgerichte methode. Onbevangen ervaren gaat het beste voordat je de theorie over het Vat geleerd hebt. Daarom begint de opleiding met ervaren. Zodat je deze ervaringen kunt gebruiken in het toepassen van de methode bij klanten. Dit deel van de opleiding is gericht op persoonlijke groei en het zelf toepassen en ervaren van de methode Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit in je eigen leven en bestaat uit instructie en gerichte persoonlijke coaching.

Stap 2 Opleidingsdagen

6 dagen van ± 6 uur opleiding in een groep van maximaal 6 professionals/ coaches
In dit deel van de opleiding wordt de vertaalslag gemaakt van de eigen ervaringen met het Vat van Zelfwaardering naar de theorie en het coachen met behulp van de methode Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit. Naast uitbreiding, achtergrond en verdieping van de theoretische kennis worden de vaardigheden die nodig zijn om met het Vat als model te werken geoefend en verder ontwikkeld. Dit gebeurt zowel plenair, als met behulp van opdrachten in groepsverband. Klik hier voor een impressie van een opleidingsdag.

Profiel leefstijlcoach / professional

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding, dient de professional/ coach aan de volgende eisen te voldoen:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Professionele ervaring als coach of in een coachende rol
  • Werkzaam op het gebied van vitaliteit en leefstijl
  • Inhoudelijk geschoold met betrekking tot vitaliteit en/ of leefstijl
  • Toegang hebben tot klanten/ mensen die bereid zijn zich door jou te laten begeleiden tijdens je leerproces

Certificeringsroute

Om in aanmerking te komen voor certificering geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Tevens dienen alle huiswerkopdrachten aantoonbaar te zijn afgerond. Daarnaast moet de deelnemer als eindopdracht een casusbeschrijving inleveren. Op basis van de opgedane vaardigheden, indruk tijdens de bijeenkomsten, de huiswerkopdrachten en

de eindopdracht wordt het certificaat al dan niet toegekend. Op basis van het certificaat is de professional/ coach bevoegd om de methode Vat van Zelfwaardering toe te passen op het gebied van vitaliteits- en leefstijlvraagstukken. Gecertificeerde coaches worden vermeld op de websites www.vatvanzelfwaardering.nl en www.allemaal-vitaal.nl

De opleiding Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit richt zich op professionals in het werkgebied van leefstijl en vitaliteit. Geïnteresseerde therapeuten en seksuologen verwijzen wij naar de opleiding van Gertjan van Zessen www.vatvanzelfwaardering.nl

Kosten coachopleiding Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit € 1600,00 exclusief BTW.

 3 individuele coachingsgesprekken

 6 trainingsdagen

 6 x gezonde lunch

 Deelnemersboek

 Naslagwerk

 Certificaat

 Vermelding als coach op de websites www.vatvanzelfwaardering.nl en www.allemaal-vitaal.nl

Wanneer je eerst de methode zelf wilt ervaren vóórdat je de beslissing neemt om de opleiding te gaan volgen, kun je jezelf ook alleen aanmelden voor de individuele coachingsgesprekken. De kosten hiervan zijn € 300,00 en deze worden wanneer je jezelf aansluitend alsnog aanmeldt voor de coachopleiding in mindering gebracht op de kosten.

Klik hier voor de actuele opleidingsdata

Accreditatie

De opleiding wordt door de BGN geaccrediteerd met 15 nascholingspunten.

De opleiding wordt door de BLCN geaccrediteerd met 31,5 nascholingspunten.

Aan de Coachopleiding Vat van Zelfwaardering & Vitaliteit zijn 39 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie tref je aan op: www.NOBCO.nl

Schrijf je direct in. Omdat we werken met kleine groepen is het aantal plaatsen beperkt.

Blijvende leefstijl verbeteringen

De aanpak vanuit zelfwaardering legt een stevig fundament voor het blijvend uitvoeren van leefstijl verbeteringen. Dit is een direct gevolg van grote veranderingen die klanten aan het begin van het begeleidingstraject ervaren en die onbewust in gang worden gezet.  
En het mooie is: het kost bijna geen moeite en we doen niet aan ellenlange analyses: je ziet vaak al binnen twee weken resultaat bij jouw klant of coachee!

Het zijn grote veranderingen die met een eenvoudig denkmodel en via simpele huiswerkopdrachten bereikt kunnen worden. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat deze veranderingen een goede randvoorwaarde bieden voor keuzes maken vanuit intrinsieke motivatie en blijvende gedragsverandering.