Heitjes doen en schouderklopjes geven… tot het geluk toeslaat

Wat doe je

“Er wordt niet gezegd wat je moet gaan doen, dat bepaal je zelf”

Je leert je klant zijn eigenwaarde te verhogen.

Vanuit de wetenschap dat zelfwaardering cruciaal is voor het bereiken en behouden van gedragsverandering, ga je je klant deze zelfwaardering laten versterken. Dit doe je door concrete, kleine, haalbare ervaringen op te zoeken die een klein beetje tevredenheid opleveren. Je streeft niet naar intense positieve ervaringen, het gaat om de frequentie en de systematiek. Doordat je je coachee regelmatig en duurzaam kleine zelfbelonende activiteiten en gedachten laat opzoeken, ontstaat een andere mindset en blik.

Je coachee krijgt een aantal praktische instrumenten die bruikbaar zijn voor persoonlijke effectiviteit, communicatie, het aanleren van nieuwe vaardigheden, betere zelfzorg en het bereiken van doelen. Deze instrumenten zijn laagdrempelig en toepasbaar tijdens het leven van alledag.

Vanuit een sterkere zelfwaardering gaat je coachee:

  • Beter zien wat hij écht nodig heeft;
  • Beter zicht krijgen op zijn denk- en gedragspatronen;
  • Makkelijker gezonder kiezen;
  • Meer tevredenheid ervaren;
  • Mentaal flexibeler worden;
  • Het leven positiever benaderen;
  • Een groter oplossend vermogen krijgen;
  • Dichter bij zichzelf blijven;
  • Eerder en makkelijker negatieve prikkels ombuigen;
  • Beter zicht krijgen op eigen onderliggende thema’s.

Het model Vat van Zelfwaardering is in oorsprong ontwikkeld voor het snel en efficiënt behandelen van moeilijk veranderbaar gedrag bij seksverslaving. Verdiepende literatuur is daarom vooralsnog geënt op deze problematiek. Klik hier voor boeken over het ‘Vat van zelfwaardering’. Lees meer…