Geen quick fix maar een lange termijn oplossing

Wat levert coachen met het Vat op

Het Vat heeft me geholpen om in het hier en nu mijn doel (meer energie hebben) te bereiken én ik kan er altijd, op elk moment, welke uitdaging zich ook voordoet, naar terug om de invloed op mijn leven terug te krijgen.”

Coaching met behulp van het Vat van Zelfwaardering is eenvoudig en levert snel resultaat. Daarvan profiteren meerdere partijen.

Coachee

 • Gaat beter zien wat hij nodig heeft
 • Gaat makkelijker en vaker doen wat goed voor hem is
 • Werkt aan zijn doelen én ervaart allerlei ‘bijvangst’
 • Ervaart de coaching in veel gevallen als life-changing
 • Leert eigen oplossing te creëren
 • Leert een brug te slaan tussen willen, weten, kunnen én DOEN
 • Ervaart dat verzet tegen eigen denken afneemt
 • Krijgt meer zicht op zijn eigen overtuigingen/patronen

Coach

 • Ervaart professionele én persoonlijke groei
 • Leert weerstand te gebruiken als meewerkend element
 • Heeft minder voorbereidingstijd nodig en gesprekken kosten minder energie
 • Krijgt beter inzicht in denk- en gedragspatronen van klant en van zichzelf
 • Komt dichter bij het leven dat hij/zij zichzelf gunt

Bedrijf

 • Medewerkers die meer verantwoordelijkheid nemen voor hun inzetbaarheid
 • Mogelijkheid om de taal van het Vat te laten dienen als cultuurdrager
 • Olievlekwerking
 • Verbinding van bottom up en top down